Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai

Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Dariaus ir Girėno g. 10

Sporto ir gimnastikos rūmai – būdingas tarpukario statybos pavyzdys, atspindintis to meto architektūrinį mastymą, kuris balansuoja tarp vis dar istoriškai suvokiamos reprezentacijos ir modernumo paieškų. Simetrijos, ritmikos bei arkadų dermė iliustruoja pompastiško reprezentatyvumo siekį (plg. Roma Palazzo della Civiltà Italian), na o plokšti stogai, aiškūs geometriniai kontūrai bei pažangios konstrukcijos – neabejotini modernistinio architektūros žodyno elementai. Beje, konstrukcijos čia savotiškai daro įtaką ir pastato tūrinei raiškai. „Vengiant sa­lėje atramų, stogą laikančias gelž­betonines sijas teko įtaisyti virš perdangos. Iš lauko pusės šios sijos turi architektūrinę prasmę: atrodo kaip savotiški griežtų formų antstatėliai, teikiantys statiniui plastinio žaismo.“[1] V. Landsbergis-Žemkalnis statinį kūrė padedamas inžinieriaus architekto Algirdo Prapuolenio, kuris suprojektavo laiptus, langus, sudarė pamatų, aukštų planus ir pjūvius, taip pat vykdė objekto autorinę priežiūrą. Kartu su architektais dirbo net keturi žymūs to meto konstruktoriai: A. Rozenbliumas, P. Markūnas, S. Milis ir C. Ginzburgas[2].

Gerokai kuklesnis objektas nei panašios funkcijos Fiziško auklėjimo rūmai Kaune turėjo didžiąją sporto salę su tribūnomis ir dviem balkonais bei mažąją – gimnastikos treniruočių salę. Rūbinės buvo įrengtos po tribūnomis. Įdomu, kad tarp pagalbinių patalpų būta ir buto sargams. Kaip matome iš brėžinio, sporto ir gimnastikos rūmai buvo kuriami kaip kompleksas su pavyzdine pradžios mokykla, kurioje „būsimieji mokytojai, lektorių vadovaujami, atlieka mokyklinę praktiką“[3]. Pastaroji buvo pastatyta keleriais metais ankščiau – 1936 m., pagal vieno žymiausių tarpukario Klaipėdos architektų Herberto Reissmanno parengtą projektą. Abu pastatus ankščiau netgi „jungė dengta galerija“[4].

Vaidas Petrulis[1] Tatoris, J. Senoji klaipėda: urbanistinė raida ir architetkūra iki 1939 m. Vilnius, 1994, p. 239.

[2] Nakas, A. Architektas inžinierius Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir jo darbų konstruktoriai. Vilnius: Tehcnika, 1997, p. 35.

[3] Bukantiškis, A. Respubikos pedagoginis institutas Klaipėdoje. Naujoji Romuva, 1938, nr. 1-2, p. 53.

[4] Tatoris, op. cit., p. 238.

Metai:
1937 - 1938
Teritorijos:
Atgal į sąrašą