Krautuvėlė Savanorių pr. ir Aukštaičių g. kampe

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 116

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebono prašymas statyti krautuvei su sandėliais buvo įteiktas 1929 m. [1] Tuo pat metu kartu su krautuvėle architektas A. Jokimas buvusiame Aukštaičių g. 4 sklype prie klebonijos namų suprojektavo ir medinį priestatą[2]. Laužyta fasado plokštuma bei laiptuotas kampinis bokštelis savuoju tūriu santūriai intrpretuoja art deco stilistiką. Statinys įdomus ir kaip funkcinio tipo reprezentantas. Anuomet tai buvo vienas iš modernesnių objektų, skirtų nedidelės apimties prekybai. 2012 m. parduotuvėlė buvo rekonstruota (arch. Š. ir A. Kiaunės)[3].

Vaidas Petrulis

 


[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 211, l. 1

[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 211, l. 6

[3] Karalius, A. Skausmingas persirengimas: operacinėje – istorinis Žaliakalnio kampas. Statybų pilotas [interaktyvus]. 2012 m. balandžio 5 d. Prieiga per internetą:< http://www.pilotas.lt/index.php/lt/architektura/item/1688-skausmingas-persirengimas/-operacin%C4%97je-%E2%80%93-istorinis-%C5%BEaliakalnio-kampas>.

 

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1929 - 1930
Teritorijos:
Atgal į sąrašą